Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản chỉ đạo

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 6817 items in 341 pages
82/BC-UBND 30/03/2022 Tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH-QPAN quý I, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2022
1783/QĐ-UBND 23/03/2022 Phê duyệt danh mục Thủ tục hành chính chuyển giao qua dịch vụ bưu chính công ích thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp ...
1777/QĐ-UBND 21/03/2022 V.v giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo nghị định 68/2000/NĐ-CP và nghị định số ...
50/KH-UBND 21/03/2022 Triển khai chiến dịch tăng cường truyền thông lồng ghép cung cấp các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/ sức khỏe sinh sản năm 2022
29/KH-UBND 18/02/2022 Vận động Quỹ bảo trợ trẻ em huyện Núi Thành năm 2022
63/BC-UBND 15/03/2022 Tình hình nợ khối lượng XDCB trong xây dựng NTM của các xã Tam Xuân 2
42/KH-UBND 15/03/2022 Kế hoạch phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022
291/UBND-VP 15/03/2022 Thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước là F0 và F1
291/UBND-VHTT&TTTH 15/03/2022 V/v đăng cai giải Bóng chuyền Nam Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam - 2022.
1607/QĐ-UBND 14/03/2022 Phê duyệt phương án tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Trần Thị năm theo Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 11/2/2022 của chủ tịch UBND ...
1608/QĐ-UBND 14/03/2022 Phê duyệt phương án tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Đinh Thị Kim Cúc theo Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 17/2/2022 của chủ tịch ...
1581/QĐ-UBND 11/03/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Phòng Nội vụ huyện Núi Thành
39/KH-UBND 11/03/2022 Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của UBND Tỉnh và kết quả thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 16/9/2021 của UBND ...
263/UBND-VP 11/03/2022 V/v tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
257/UBND-TNMT 11/03/2022 V/v phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh trong quá trình quản lý, theo dõi, khám, điều trị và chăm sóc người nhiễm ...
10/KH-UBND 10/03/2022 Phân tầng thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Núi Thành để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
239/UBND-KTHT 04/03/2022 Về việc tăng cường kiểm tra an toàngiao thông đường thủy tại các bến hành khách, bến khách ngang sông
32/KH-UBND 24/02/2022 Kế hoạch Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ, Chỉ thị số 26, Chỉ thị số 22, QĐ 3510/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tại ...
199/UBND-VHTT 23/02/2022 V/v tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
42/BC-UBND 23/02/2022 Báo cáo thống kê lĩnh vực công chức, viên chức theo yêu cầu Sở Nội vụThông báo

Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)