Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Các kỳ họp

Khóa XII (2021-2026)
Kỳ họp thứ Nhất
Kỳ họp thứ Hai
Kỳ họp thứ Ba
Kỳ họp thứ Tư
Kỳ họp thứ Năm
Kỳ họp thứ Sáu
Kỳ họp thứ Bảy
Kỳ họp thứ Tám
Kỳ họp thứ chín
Kỳ họp thứ mười
Kỳ họp thứ mười một

Thông báo

Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)