Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2016

Văn bản pháp quy

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 5994 items in 300 pages
1 V/v thỏa thuận tuyến dự án: Lắp mạch 2 đường dây 110kv Tam Kỳ 220kv- Kỳ Hà
Số/Ký hiệu: 853/UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Thịnh
Đã xem: 17 lượt / Tải về: 7 lượt
28/07/2016
2 V/v thành lập đoàn thẩm định chuyên ngành ề an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ công thương trên địa bàn huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 5464/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Thịnh
Đã xem: 32 lượt / Tải về: 12 lượt
27/07/2016
3 Phê duyệt Kế hoạch Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22 của Chủ tịch UBND tỉnh tại huyện Núi Thành năm 2016
Số/Ký hiệu: 5474/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 81 lượt / Tải về: 30 lượt
27/07/2016
4 Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996-2016)
Số/Ký hiệu: 92/KH-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 3 lượt / Tải về: 1 lượt
27/07/2016
5 V/v tăng cường quản lý buôn bán sử dụng vắc-xin trên đại bàn huyện
Số/Ký hiệu: 835/UBND-YT ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 30 lượt / Tải về: 8 lượt
25/07/2016
6 V/v tiếp nhận viên chức giáo viên
Số/Ký hiệu: 831/UBND-NV ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 387 lượt / Tải về: 167 lượt
22/07/2016
7 V/v thành lập Hội đồng khoa học chuyên ngành xét duyệt đề cương đề tài "Ứng dụng công nghệ tự động hóa quản lý nhiệt độ, ẩm độ trong nhà trồng nấm"
Số/Ký hiệu: 5411/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 28 lượt / Tải về: 9 lượt
22/07/2016
8 V/v thành lập Hội đồng khoa học chuyên ngành xét duyệt đề cương đề tài "Ứng dụng công nghệ tự động hóa quản lý nhiệt độ, ẩm độ trong nhà trồng nấm"
Số/Ký hiệu: 5411/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 16 lượt / Tải về: 4 lượt
22/07/2016
9 V/v thay đổi thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 5357/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 65 lượt / Tải về: 22 lượt
21/07/2016
10 V/v thành lập trung tâm Văn hóa-Thể thao xã Tam Giang
Số/Ký hiệu: 5358/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 38 lượt / Tải về: 12 lượt
21/07/2016
11 Phê duyệt điều lệ Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin xã Tam Sơn
Số/Ký hiệu: 5359/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 16 lượt / Tải về: 2 lượt
21/07/2016
12 V/v kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 5362/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 122 lượt / Tải về: 39 lượt
21/07/2016
13 Tổng kết 10 năm thự hiện Nghị quyết TW 3(khóa X) Ban chấp hành Trung ương đản về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"
Số/Ký hiệu: 147/BC-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 46 lượt / Tải về: 9 lượt
21/07/2016
14 Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2016 của huyện Núi thành
Số/Ký hiệu: 148/BC-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 79 lượt / Tải về: 25 lượt
21/07/2016
15 V/v triển khai kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 4/7/2016
Số/Ký hiệu: 829/UBND-VP ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 169 lượt / Tải về: 62 lượt
21/07/2016
16 V/v cử thành viên tham gia Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão hồ Phú Ninh năm 2016
Số/Ký hiệu: 827/UBND-VP ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 58 lượt / Tải về: 17 lượt
21/07/2016
17 V/v điều chỉnh, bổ sung thiết kế- dự toán công trình: Đường Phan Châu Trinh
Số/Ký hiệu: 826/UBND-KTHT ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 110 lượt / Tải về: 39 lượt
20/07/2016
18 Ban hành Quy định về quản lý và khuyến khích hoạt động sáng kiến trên địa bàn huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 5343/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 58 lượt / Tải về: 22 lượt
20/07/2016
19 V/v phúc đáp Công văn số 56/16/WXSVN ngày 22/6/2016 của CTy CP Wei Xern Sin Việt Nam
Số/Ký hiệu: 821/UBND-TCKH ; Người ký: Trương Văn Trung
Đã xem: 88 lượt / Tải về: 29 lượt
20/07/2016
20 Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 12-HĐND huyện khóa X và ý kiến của cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND khóa XI(nhiệm kỳ 2016-2021)
Số/Ký hiệu: 144/BC-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 96 lượt / Tải về: 39 lượt
19/07/2016