Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2016

Văn bản pháp quy

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 6046 items in 303 pages
1 Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế-Kỹ thuật xây dựng công trình: xây dựng 16 bia di tích lịch sử cấp tỉnh trên địa bàn huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 6590/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 51 lượt / Tải về: 19 lượt
24/08/2016
2 V/v điều động và bổ nhiệm cán bộ
Số/Ký hiệu: 6592/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 180 lượt / Tải về: 71 lượt
24/08/2016
3 V/v điều động và bổ nhiệm cán bộ
Số/Ký hiệu: 6593/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 167 lượt / Tải về: 65 lượt
24/08/2016
4 Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2016
Số/Ký hiệu: 977/UBND-NV ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 60 lượt / Tải về: 21 lượt
23/08/2016
5 V/v góp ý chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyện môn thuộc huyện
Số/Ký hiệu: 977/UBND-NV ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 50 lượt / Tải về: 19 lượt
23/08/2016
6 V/v đẩy nhanh công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng măt bằng các công trình điện phân phối nông thôn trên địa bàn huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 975/UBND-KTHT ; Người ký: Nguyễn Văn Thịnh
Đã xem: 49 lượt / Tải về: 16 lượt
23/08/2016
7 V/v cải tạo, nâng cấp lưới điện trên địa bàn huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 976/UBND-KTHT ; Người ký: Nguyễn Văn Thịnh
Đã xem: 32 lượt / Tải về: 11 lượt
23/08/2016
8 Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 6553/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 113 lượt / Tải về: 44 lượt
22/08/2016
9 Giao bổ sung và điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2016G
Số/Ký hiệu: 6554/QĐ-UBND ; Người ký: Ngô ĐỨc An
Đã xem: 54 lượt / Tải về: 19 lượt
22/08/2016
10 V/v cung cấp chứng cứ Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 957/UBND-LĐTBXH ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 84 lượt / Tải về: 36 lượt
19/08/2016
11 V/v xử lý nợ xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Số/Ký hiệu: 960/UBND-VP ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 55 lượt / Tải về: 18 lượt
19/08/2016
12 V/v cung cấp thông tin về khu đất dự kiến đầu tư Trung tâm thương mại Vincom
Số/Ký hiệu: 942/UBND-KTHT ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 309 lượt / Tải về: 122 lượt
17/08/2016
13 V/v xin thống nhất chủ trương cho phép lập hồ sơ thăm dò, khai thác đất san lấp tại đồi Nổng Vãi, thôn 8, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành để phục vụ Dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quãng Ngãi
Số/Ký hiệu: 945/UBND-TNMT ; Người ký: Trương Văn Trung
Đã xem: 61 lượt / Tải về: 16 lượt
17/08/2016
14 V/v thực hiện một số nội dung của Kế hoạch BTH GTNT năm 2016 và xây dựng KH 2017
Số/Ký hiệu: 938/UBND-KTHT ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 32 lượt / Tải về: 10 lượt
16/08/2016
15 V/v thực hiện một số nội dung của Kế hoạch BTH GTNT năm 2016 và xây dựng KH 2017
Số/Ký hiệu: 938/UBND-KTHT ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 17 lượt / Tải về: 5 lượt
16/08/2016
16 Xây dựng kế hoạch đầu tư công thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017(5 xã tỉnh chọn điểm)
Số/Ký hiệu: 168/BC-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 212 lượt / Tải về: 82 lượt
15/08/2016
17 V/v báo cáo danh sách cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2017
Số/Ký hiệu: 931/UBND-QS ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 223 lượt / Tải về: 78 lượt
15/08/2016
18 V/v kiểm tra, xử lý tình hình khai thác, vận chuyển đất san lấp dư thừa trong quá trình cải tạo đất sản xuất nông lâm nghiệp tại đồi Trà Quân, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 932/UBND-TNMT ; Người ký: Trương Văn Trung
Đã xem: 62 lượt / Tải về: 17 lượt
15/08/2016
19 V/v tổng hợp nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo tại các công ty, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ giai đoạn 2016-2020
Số/Ký hiệu: 933/UBND-LĐTBXH ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 93 lượt / Tải về: 26 lượt
15/08/2016
20 V/v đảm bảo an toàn cấp điện trên địa bàn huyện Núi Thành trước mùa mưa bão
Số/Ký hiệu: 934/UBND-KTHT ; Người ký: Nguyễn Văn Thịnh
Đã xem: 54 lượt / Tải về: 11 lượt
15/08/2016