Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2016

Văn bản pháp quy

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 5824 items in 292 pages
1 V/v thực hiện nội dung cuộc họp của Ban thường vụ huyện ủy ngày 06/5/2016
Số/Ký hiệu: 554/UBND-VP ; Người ký: Trương Văn Trung
Đã xem: 98 lượt / Tải về: 32 lượt
27/05/2016
2 V/v trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa X
Số/Ký hiệu: 555/UBND-VP ; Người ký: Trương Văn Trung
Đã xem: 59 lượt / Tải về: 16 lượt
27/05/2016
3 V/v trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa X
Số/Ký hiệu: 556/UBND-VP ; Người ký: Trương Văn Trung
Đã xem: 49 lượt / Tải về: 13 lượt
27/05/2016
4 V/v trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa X
Số/Ký hiệu: 557/UBND-VP ; Người ký: Trương Văn Trung
Đã xem: 52 lượt / Tải về: 14 lượt
27/05/2016
5 V/v trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa X
Số/Ký hiệu: 558/UBND-VP ; Người ký: Trương Văn Trung
Đã xem: 54 lượt / Tải về: 15 lượt
27/05/2016
6 V/v trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa X
Số/Ký hiệu: 559/UBND-VP ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 34 lượt / Tải về: 8 lượt
27/05/2016
7 V/v trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa X
Số/Ký hiệu: 560/UBND-VP ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 41 lượt / Tải về: 10 lượt
27/05/2016
8 V/v trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa X
Số/Ký hiệu: 561/UBND-VP ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 44 lượt / Tải về: 13 lượt
27/05/2016
9 V/v trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa X
Số/Ký hiệu: 562/UBND-VP ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 41 lượt / Tải về: 11 lượt
27/05/2016
10 V/v trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thức 12 HĐND huyện khóa X
Số/Ký hiệu: 563/UBND-VP ; Người ký: Trương Văn Trung
Đã xem: 51 lượt / Tải về: 14 lượt
27/05/2016
11 V/v đôn đốc vận động thu quỹ Bảo trợ trẻ em, Đền ơn đáp nghĩa năm 2016
Số/Ký hiệu: 550/UBND-LĐTBXH ; Người ký: Ngô ĐỨc An
Đã xem: 58 lượt / Tải về: 15 lượt
26/05/2016
12 V/v phối hợp tổ chức lễ phát động và ra quân các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và phát động "tháng hành động vì môi trường " năm 2016
Số/Ký hiệu: 549/UBND-TNMT ; Người ký: Trương Văn Trung
Đã xem: 34 lượt / Tải về: 6 lượt
26/05/2016
13 V/v đầu tư xây dựng mới tuyến điện cấp cho khu dân cư Gò Gai 2, thuộc thôn Phú Quý 3, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành
Số/Ký hiệu: 551/UBND-KTHT ; Người ký: Nguyễn Văn Thịnh
Đã xem: 55 lượt / Tải về: 14 lượt
26/05/2016
14 V/v phúc đáp Công Văn số 435/SNgV-PCPNN ngày 20/5/2016 của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 543/UBND-VP ; Người ký: Ngô Đức An
Đã xem: 128 lượt / Tải về: 44 lượt
25/05/2016
15 V/v đề nghị giữ hộ hòm phiếu bầu cử
Số/Ký hiệu: 545/UBND-NV ; Người ký: Nguyễn Văn Mau
Đã xem: 214 lượt / Tải về: 78 lượt
25/05/2016
16 V/v giới thiệu mẫu con dấu, chữ ký và chức danh
Số/Ký hiệu: 544/UBND-VP ; Người ký: Nguyễn Chí Dân
Đã xem: 178 lượt / Tải về: 64 lượt
25/05/2016
17 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và phát động "Tháng hành động vì môi trường năm 2016"
Số/Ký hiệu: 546/UBND-TNMT ; Người ký: Trương Văn Trung
Đã xem: 23 lượt / Tải về: 1 lượt
25/05/2016
18 V/v thỏa thuận địa điểm để xây dựng các tuyến đường GTNT xã Tam Anh Nam
Số/Ký hiệu: 547/UBND-KTHT ; Người ký: Trương Văn Trung
Đã xem: 48 lượt / Tải về: 10 lượt
25/05/2016
19 V/v đẩy nhanh tiến độ thi công đường gom dân sinh Cụm công nghiệp Nam Chu Lai
Số/Ký hiệu: 540/UBND-TTPTCCN ; Người ký: Trương Văn Trung
Đã xem: 97 lượt / Tải về: 32 lượt
24/05/2016
20 V/v tạm dừng khai thác đất san lấp, xây dựng công trình dư thừa tại Dự án san nền Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây
Số/Ký hiệu: 541/UBND-TTPTCCN ; Người ký: Trương Văn Trung
Đã xem: 103 lượt / Tải về: 35 lượt
24/05/2016

Bản đồ hành chính

Từ khóa