Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản chỉ đạo

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 6817 items in 341 pages
06/BC-UBND 06/01/2021 Thực hiện nghị định số 68/2000/NĐ-CP và đề xuất việc ký kết hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện ...
02/KH-UBND 06/01/2021 Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn huyện Núi Thành
03/BC-UBND 05/01/2021 Kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
04/BC-UBND 05/01/2021 Kết quả 05 năm triển khai thực hiện quy chế phối hợp về "tăng cường phối hợp công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản và an ninh trật tự vùng ...
01/BC-UBND 04/01/2021 Kết quả rà soát, kiểm tra phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày ...
02/BC-UBND 04/01/2021 Kết quả thực hiện công tác kết nghĩa năm 2020 và định hướng nhiệm vụ năm 2021
305/BC-UBND 12/11/2020 Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
299/BC-UBND 11/11/2020 Tổng kết kết quả hoạt động của ĐỘi công tác xã hội tình nguyện tại thị trấn giai đoạn 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025
301/BC-UBND 10/11/2020 Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 và kế hoạch năm 2021
300/BC-UBND 09/11/2020 Kết quả thi hành các bản án hành chính
298/BC-UBND 09/11/2020 Tình hình công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện Núi Thành
296/BC-UBND 06/11/2020 Kết quả thực hiện công tác đối ngoại năm 2020
297/BC-UBND 06/11/2020 Kết quả 10 thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM và kết luận tiếp tục thực hiện và hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM trên địa bàn huyện đến năm 2023
295/BC-UBND 04/11/2020 Đề xuất các phương án đầu tư dự án: đầu tư tuyến đường mới vào khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 (tuyến đường kết nối Đông- Tây của xã Tam Xuân 2). Địa điểm: ...
294/BC-UBND 04/11/2020 Vướng mắc trong quá trình thu hồi đất để thực hiện bồi thường, GPMB dự án đường Quang Trung tại khối 2, thị trấn Núi Thành
293/BC-UBND 04/11/2020 Đề xuất thống nhất chủ trương đầu tư dự án khu dân cư Chợ Trạm, huyện Núi Thành
292/BC-UBND 04/11/2020 Đánh giá kết quả về sản xuất thủy sản, hải sản trên địa bàn huyện Núi Thành và những giải pháp trong thời gian đến
291/BC-UBND 04/11/2020 Việc thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2011-2020
290/BC-UBND 03/11/2020 Tổng kết đề án "Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn huyện Núi Thành, giai đoạn 2015-2020"
289/BC-UBND 03/11/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủThông báo

Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)