Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Một số kết quả hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Núi Thành năm 2021

Ngày đăng: 9:53 | 18/01 Lượt xem: 70

Năm 2021, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tích cực tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, chất lượng tín dụng được giữ vững, nguồn lực hoạt động cho tín dụng chính sách được nâng lên.

         

 Năm 2021, vốn ủy ngân sách huyện bổ sung 1.000 triệu đồng, nâng nguồn vốn ủy thác ngân sách huyện đến nay đạt 5.420 triệu đồng.

Tổng nguồn vốn cho vay đạt: 465.974 triệu đồng, tăng so với đầu năm 39.229  triệu đồng. Trong đó, vốn cân đối từ TW: 375.598 triệu đồng, vốn huy động tiền gửi, tiết kiệm số dư đạt 70.022 triệu đồng, tăng so với đầu năm 17.646 triệu đồng, huy động tiết kiệm thông qua tổ Tiết kiệm và vay vốn số dư đạt 25.680  triệu đồng, tăng 5.445 triệu đồng; tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức, cá nhân theo lãi suất thị trường số dư đạt 44.342 triệu đồng, tăng so với đầu năm 12.201 triệu đồng. Vốn ủy thác ngân sách tỉnh: 14.734 triệu đồng, tăng 2.590 triệu đồng. Vốn ủy thác ngân sách huyện: 5.420 triệu đồng, tăng so với đầu năm 1.000 triệu đồng. Tổ chức Hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam (VNAH): 200 triệu đồng.

Tổng doanh số cho vay đạt 146.383 triệu đồng, bằng 98,17% so với cùng kỳ năm 2020, có 4.393 lượt hộ vay vốn. Trong đó: Có 18 lượt hộ nghèo, 1.108 lượt hộ cận nghèo, 103 lượt hộ mới thoát nghèo, có 269 lượt hộ vay vốn chương trình HSSV để trang trải chi phí học tập cho con em, 2.083 lượt hộ vay vốn để xây mới, nâng cấp gần 4.150 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, có 779 lượt người lao động vay giải quyết việc làm, hộ sản xuất KD tại vùng khó khăn vay vốn để đầu tư cho chăn nuôi, trồng rừng, mua ngư lưới cụ,… để phát triển sản xuất, có 29 lượt hộ vay vốn làm nhà ở theo Nghị định 100, có 01 hộ vay đi xuất khẩu lao động, vay khác 04 hộ… Tổng doanh số thu nợ: 107.060  triệu đồng, bằng 92,19% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng dư nợ 465.965 triệu đồng, tăng so với đầu năm 39.220 triệu đồng, tỷ lệ tăng là 9,19%. Nợ xấu, đến 31/12/2021, là 245 triệu đồng, chiếm 0,052% tổng dư nợ, giảm 75 triệu đồng so với đầu năm.  Nợ khoanh 169 triệu đồng, giảm so với đầu năm 66 triệu đồng, nợ khoanh chiếm tỷ lệ 0,036% tổng dư nợ.

Việc thực hiện giao dịch tại xã được chấp hành nghiêm theo đúng quy định của Tổng Giám đốc NHCSXH. Chất lượng hoạt động giao dịch tại xã được duy trì, tỷ lệ giải ngân 99,91%, tỷ lệ thu nợ 98,38%, tỷ lệ thu lãi 100%.

Các tổ chức chính trị - xã hội đang quản lý dư nợ ủy thác là 465.449  triệu đồng, chiếm  99,9 % tổng dư nợ, nợ quá hạn 76 triệu đồng. Các Hội đoàn thể nhận ủy thác phối hợp cùng Phòng giao dịch thực hiện rà soát, sắp xếp và chấn chỉnh hoạt động của Tổ TK&VV nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV, duy trì hoạt động giao dịch xã an toàn, hiệu quả. Chất lượng tín dụng được giữ vững, công tác phối hợp giữa NHCSXH với các Hội đoàn thể huyện, xã và Tổ TK&VV tiếp tục được phát huy và thông suốt. Trong tháng 10/2021, các Hội đoàn thể đã phối hợp cùng NHCSXH  huyện tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả ‘Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo tại huyện Núi Thành’, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao tăng trưởng (10/10 tỷ).

Hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện năm 2021, đạt được kết quả tốt, tổng dư nợ  đạt 465.965 triệu đồng, tăng so với đầu năm 39.220 triệu đồng, hoàn thành trên 100% chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao; chất lượng tín dụng được giữ vững, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,02% tổng dư nợ; huy động vốn đạt số dư 70.022 triệu đồng, tăng 17.646 triệu đồng so với đầu năm, hoàn thành 186%. Hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Tác giả: Thanh Kim

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo

Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)