Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết quả tiêu biểu, nổi bật về công tác tham mưu, tổ chức thực hiện của ngành Tuyên giáo huyện Núi Thành năm 2021

Ngày đăng: 8:29 | 09/11 Lượt xem: 305

Trong năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn, bị ảnh hưởng, tác động bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, ngành Tuyên giáo huyện nhà đã bám sát và hoàn thành kế hoạch trong năm đề ra, trong đó công tác tham mưu, tổ chức thực hiện của ngành đã đạt một số kết quả tiêu biểu, nổi bật rất đáng trân trọng.

Trong năm,  ngành Tuyên giáo huyện đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện tốt các nội dung trên lĩnh vực tuyên giáo. Theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng và tâm trạng xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kịp thời tham mưu cấp ủy có những biện pháp, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. Qua đó tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện; Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo: 07 Kế hoạch, 5 báo cáo sơ kết, tổng kết về triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn hóa -  nghệ thuật, tuyên truyền và một số văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở khác triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện đã có một số điểm mới, nổi bật và cách làm hay, phù hợp với trạng thái bình thường mới hiện nay, giúp cho công việc trọng tâm của ngành đảm bảo kế hoạch, chương trình đề ra; có thể điểm qua một số công việc như: kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy kế hoạch triển khai, tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ chủ chốt của huyện và cho hơn 3000 cán bộ đảng viên các chi bộ, đảng bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện tham gia, đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19; chủ động phối hợp với 03 trường THPT trên địa bàn huyện (THPT Núi Thành, Nguyễn Huệ, Cao Bá Quát) tổ chức 07 lớp chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” dành cho học sinh khối 12 với gần 700 học sinh tham gia, đây là một nội dung hết sức cần thiết và có ý nghĩa  trong công tác giáo dục đạo đức cách mạng, lý tưởng  sống cho học sinh hiện nay; tham mưu  tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi huyện năm 2021 với  21 thí sinh  đến từ các Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy;  tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến 05 năm về  “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh”  bằng hình thức trực tuyến với  hơn 500 đồng chí tham dự tại điểm cẩu trung tâm và điểm cầu 17 xã, thị trấn;  tham mưu tổng kết công tác viết lịch sử Đảng và phát động cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử Đảng bộ huyện Núi Thành giai đoạn 1975-2020” được các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực, kết quả với 2394 bài dự thi trong và ngoài huyện, tỉnh tham gia; kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Tổ Công tác giúp Huyện ủy tiếp nhận tài liệu về đề tài chiến tranh cách mạng của Huyện ủy Nam Tam Kỳ tại xã Tam Trà do người dân phát hiện. Ngoài ra, ngành  Tuyên giáo huyện nhà  đã phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp ủy giao.


Trong thời gian tới, với những thuận lợi, kết quả đạt được, tin tưởng ngành Tuyên giáo huyện nhà với quyết tâm chính trị cao, mỗi đồng chí cán bộ của ngành  tiếp phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, đổi mới mạnh mẽ trong công tác theo dõi, chỉ đạo, điều hành, phát huy vai trò định hướng, nắm bắt dư luận, tập trung tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XXII đề ra.                                                                                           

Tác giả: Bùi Quốc Biểu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)