Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chương trình OCOP Núi Thành phát triển các sản phẩm đặc trưng

Ngày đăng: 9:17 | 06/01 Lượt xem: 135

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025 là một chương trình quan trọng nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển HTX, các doanh nghiệp vừa và nhỏ) để sản xuất các sản phẩm có lợi thế, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị.

Đồng thời thông qua việc phát triển sản xuất tại địa bàn khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý, bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn.

Với mục đích nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế - xã hội, Huyện Núi Thành đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm huyện Núi Thành, giai đoạn 2021-2025. Theo đó, giai đoạn  2021-2025, Huyện đã từng bước có chính sách hỗ trợ chuẩn hóa các sản phẩm đặc trưng của địa phương, phấn đấu đến năm 2025 nâng doanh số bán hàng OCOP trên địa bàn  cấp huyện lên 18 tỉ đồng; xây dựng 03 điểm bán hàng OCOP, 01 Trung tâm OCOP cấp huyện; Củng cố, phát triển các tổ chức kinh tế tham gia OCOP Quảng Nam; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho 100% đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước trong hệ thống OCOP (huyện, xã) và lãnh đạo các chủ thể tham gia OCOP. Nâng cao kỹ năng phân phối, tiếp thị cho đội ngũ nhân lực tham gia vào hệ thống xúc tiến và quảng bá sản phẩm OCOP.


Một sản phẩm của chương trình OCOP Núi Thành

Theo đó, năm 2021, UBND huyện Núi Thành ban hành Quyết định số 21436/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 về việc hỗ trợ kinh phí 114.000.000 đồng thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2021 cho HTX Nông - Thủy sản Trung Hải, thôn Bình Trung, xã Tam Hải, huyện Núi Thành để Đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, xây dựng phát triển hoàn thiện sản phẩm Cá đét sấy giòn Cô Kiệu. Sản phẩm này đã được UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá công nhận sản phẩm đạt hạng 03 sao tại Quyết định số 3794/QĐ-UBND ngày 24/12/2021.

Cũng trong năm 2021, Công ty TNHH Thương mại và Tổng hợp Tâm Lộc được UBND huyện hỗ trợ kinh phí 98.500.000 đồng theo quy định để thực hiện Phương án Đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, xây dựng phát triển hoàn thiện sản phẩm Mực tẩm ướp gia vị Tâm Lộc; Sản phẩm Mực tẩm ướp gia vị Tâm Lộc đã được Hội đồng OCOP huyện đánh giá đạt 03 sao và đã nộp hồ sơ tham gia dự thi đánh giá phân hạng tại Hội đồng OCOP cấp tỉnh.

Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Hải Tam Quang, thôn Thanh Long, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũng được hỗ trợ kinh phí 234.600.000 để đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, xây dựng phát triển hoàn thiện sản phẩm Bột Nấm mộc nhĩ Hoàng Hải; Sản phẩm Bột Nấm mộc nhĩ Hoàng Hải đã được Hội đồng OCOP huyện đánh giá đạt 03 sao và đã nộp hồ sơ tham gia dự thi đánh giá phân hạng tại Hội đồng OCOP cấp tỉnh.

Chương trình OCOP đã tạo hiệu quả tích cực, phát triển sản phẩm đặc trưng, truyền thống và góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Đồng thời, góp phần thiết thực trong thay đổi tập quán sản xuất, khơi dậy và phát huy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp trong các tầng lớp nhân dân, hướng bà con đến nền kinh tế thị trường../.

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo

Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)