Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Núi Thành -triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng: 11:07 | 30/12 Lượt xem: 167

Ngày 21/12/2021, UBND huyện Núi Thành ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Núi Thành, giai đoạn 2021- 2025.

Mục tiêu của kế hoạch là: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy tiềm năng du lịch, phấn đấu đưa Núi Thành thành một điểm du lịch chủ yếu trên địa bàn  tỉnh; đến năm 2025, toàn huyện có khoảng 80 cơ sở lưu trú phục vụ cho công tác du lịch với hơn 600 phòng, đào tạo nghề du lịch, dịch vụ cho 700 lao động, tạo công ăn việc làm cho lao động trong hoạt động du lịch, dịch vụ từ 3.500 đến 4.000 lao động, tăng lượng khách và doanh thu du lịch, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương; nâng cao vai trò của cộng đồng trong việc xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển du lịch, chia sẻ lợi ích từ kết quả hoạt động du lịch tại các vùng có tiềm năng về du lịch, gắn du lịch với phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn dịch vụ du lịch (ngoại ngữ, nhà hàng, khách sạn, khả năng tổ chức tour, liên doanh, liên kết,…) tại các khu, tuyến và điểm du lịch, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm các các tệ nạn xã hội và giảm nghèo bền vững.

Ngoài tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch, kế hoạch còn chú trọng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch du lịch, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất du lịch, tăng cường huy động nguồn xã hội hóa, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với xây dựng thương hiệu du lịch huyện Núi Thành, tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch, thực hiện đồng bộ các biện pháp kích cầu du lịch phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19, xây dựng huyện Núi Thành là một điểm đến an toàn.

Tổng nguồn vốn thực hiện thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Núi Thành giai đoạn 2021- 2025 325.703.320.000 đồng. Trong đó, chi cho công tác phát triển sự nghiệp là 3.982.000.000 đồng, xây dựng cơ sở vật chất là 321.721.320.000 đồng, ngân sách Nhà nước là 95.303.320.000 đồng, chiếm tỷ lệ 29,26%, nguồn huy động xã hội hóa: 230.400.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 70,74%. Phân kỳ đầu tư như sau:

- Năm 2021: 210.000.000 đồng (ngân sách Nhà nước: 210.000.000 đồng; kinh phí xã hội hóa 0 đồng).

- Năm 2022: 67.558.580.000 đồng (ngân sách Nhà nước: 9.958.580.000 đồng; kinh phí xã hội hóa 57.600.000.000 đồng). 

- Năm 2023: 124.128.000.000 đồng (ngân sách Nhà nước: 66.528.000.000 đồng; kinh phí xã hội hóa 57.600.000.000 đồng). 

- Năm 2024: 67.808.740.000 đồng (ngân sách Nhà nước: 10.208.740.000 đồng; kinh phí xã hội hóa 57.600.000.000 đồng).    

- Năm 2025: 65.998.000.000 đồng (ngân sách Nhà nước: 8.398.000.000 đồng; kinh phí xã hội hóa 57.600.000.000 đồng).

Kế hoạch đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, địa phương trong việc triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Núi Thành giai đoạn 2021 - 2025. Hi vọng du lịch Núi Thành thời gian đến sẽ có bước phát triển đột phá, trở thành điểm đến an toàn - thân thiện - chất lượng.

Tác giả: Thanh Kim

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo

Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)