Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Phát huy vai trò của kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 9:44 | 14/12 Lượt xem: 442

Kinh tế tập thể (KTTT) với nòng cốt là Hợp tác xã (HTX) có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, được khuyến khích phát triển và được khẳng định trong các Nghị quyết Đại hội của Đảng “Kinh tế tập thể cùng với khu vực kinh tế nhà nước dần trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân”.

Mục đích thiết thực mà Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới mong muốn mang lại cho người dân  nông thôn là có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nâng cao thu nhập cho người dân. Mà kinh tế tập thể đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc cơ cấu lại sản xuất, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tiến tới hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của các địa phương.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một Chương trình lớn, được triển khai nhằm phát triển nông thôn một cách toàn diện. Trong 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí nông thôn mới, việc nâng cao thu nhập cho người dân luôn là vấn đề được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các địa phương quan tâm, coi trọng, đặt lên hàng đầu và là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Xác định rõ tầm quan trọng của kinh tế tập thể, thời gian qua, có thể thấy việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Sự đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng của các hình thức kinh tế tập thể (cụ thể là các hợp tác xã (HTX)) góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân nông thôn, làm thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng tiến bộ văn minh, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo điều kiện hỗ trợ cho các xã viên, các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ phát triển kinh tế bền vững, xóa đói giảm nghèo có kết quả tốt đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới. Các HTX đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Huyện, giải quyết việc làm cho người lao động, tham gia phát triển hệ thống giao thông, kênh mương thủy lợi, điện sinh hoạt ở nông thôn, tích cực thực hiện các chương trình xã hội, góp phần tích cực trong công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.


Các sản phẩm của HTX nông nghiệp Hoàng Hải

Theo thống kê, hiện toàn huyện có 26 Hợp tác xã với tổng số xã viên tham gia là 4.027, tổng vốn đăng ký 37 tỷ đồng. Bình quân một HTX có 150 xã viên với mức vốn hoạt động trên 1.400 triệu đồng. Trong đó, có 24 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, còn lại 1 HTX thuộc lĩnh vực công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và 01 HTX giao thông vận tải.  Qua hoạt động của mình, các Tổ hợp tác đã giúp nhau vay vốn, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với người nông dân. Đặc biệt, các tổ hợp tác khai thác trên biển đã phát huy hiệu quả, tương trợ lẫn nhau trong sản xuất, cùng khai thác, tiêu thụ sản phẩm. Cụ thể như: HTX Rau an toàn công nghệ cao Draem Garden : Sản xuất rau công nghệ cao trong nhà lưới, kết hợp điểm bán hàng OCOP của huyện, chuyên cung cấp rau sạch các loại cho thị trường địa phương và hoạt động hiệu quả, ổn định trong những năm gần đây; HTX Nông nghiệp Hoàng Hải Tam Quang: Chuyên trồng, sản xuất nấm các loại (chủ lực là nấm Linh Chi) kết hợp đóng gói, sản xuất trà túi lọc nấm Linh Chi và liên kết chuỗi bán hàng. Là HTX liên kết từ khâu sản xuất ban đầu đến khâu cuối bán hàng, bước đầu đem lại hiệu qủa cao, giải quyết được nhiều lao động địa phương;  HTX Nông nghiệp An Phú, HTX NN Thạch Bích, HTX NN Phú Đông: Liên kết sản xuất lúa giống.

Tuy nhiên, dù vai trò của các hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới đã được khẳng định, trên thực tế, con đường phát triển của kinh tế tập thể trên địa bàn huyện vẫn đang gặp không ít khó khăn, trở ngại. Trước tiên, đó là nhận thức từ các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể về các loại hình kinh tế tập thể vẫn còn nhiều hạn chế, công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ không đáp ứng yêu cầu phát triển của cơ chế thị trường; Phương án sản xuất kinh doanh chưa dựa vào nhu cầu của thị trường, nội dung và phạm vi hoạt động nhỏ hẹp, thiếu linh hoạt. Hầu hết các HTX chưa tiếp cận đến nguồn tín dụng và hỗ trợ của nhà nước về tài chính, thuế, đất đai, đào tạo cán bộ khoa học, công nghệ.

 Nhìn chung,  hoạt động của các loại hình kinh tế tập thể đã chứng tỏ được vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng trong việc nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Tuy nhiên, để kinh tế tập thể đi vào chiều sâu và phát triển đúng hướng, cần có những giải pháp cụ thể, phù hợp, quyết liệt hơn nữa trong thời gian sắp tới. Nhất là trong giai đoạn đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hiện nay, vị trí và vai trò của kinh tế tập thể lại càng được đặt ra quan trọng hơn bao giờ hết.

Để kinh tế tập thể phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, cần thực hiện các nhiệm vụ sau: Tiếp tục công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong cán bộ và nhân dân về quan điểm, chủ trương, chính sách về KTTT, HTX; các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả theo Luật HTX 2012; Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức. Tổ chức tổng kết mô hình HTX Nông nghiệp tổ chức sản xuất có hiệu quả là cơ sở tốt nhất để thuyết phục nông dân tạo sự ủng hộ cho phong trào hợp tác xã; Tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn tại của hợp tác xã, những phát sinh sau chuyển đổi, định hướng phát triển mới đối với các loại hình HTX trong cơ chế thị trường; Hợp tác xã cần có sự chuyển hướng trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ để đảm bảo HTX duy trì và phát triển. Tùy theo từng điều kiện của HTX mà chọn các dịch vụ phù hợp với nhu cầu của xã viên và nhu cầu phát triển kinh tế của từng địa phương; Cùng với công tác bồi dưỡng tập huấn hằng năm cho cán bộ đương chức trước hết với các chức danh chủ chốt và cán bộ dự nguồn mỗi HTX cần gắn công tác quy hoạch với chế độ bầu cử, quy định tiêu chuẩn trình độ, năng lực đối với mỗi chức danh cán bộ chủ chốt của HTX; tránh tình trạng người được đào tạo thì không sử dụng và ngược lại./.

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo

Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)