Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Nông nghiệp huyện Núi Thành - 1 năm nhìn lại!

Ngày đăng: 9:31 | 07/12 Lượt xem: 419

Năm 2021, ngành nông nghiệp huyện có những chuyển biến tích cực theo hướng giảm diện tích sản xuất nhưng năng suất một số loại cây trồng tăng, sản lượng đạt kế hoạch đề ra. Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn chăn nuôi kịp thời, hiệu quả.

 Cán bộ, công chức các phòng, ban chuyên môn chủ động, phản ứng nhanh, kích hoạt kịp thời, dập dịch hiệu quả khi xảy ra dịch bệnh. Năng lực tàu thuyền tham gia khai thác xa bờ tiếp tục tăng về công suất, kích thước phương tiện, vươn khơi bám biển, khai thác đạt sản lượng lớn. Thủy lợi được các cấp, ngành quan tâm, ban hành các chương trình, đề án, dự án tiếp tục được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, hệ thống kênh mương, giao thông nội đồng tăng tỷ lệ bê tông hóa, giảm thất thoát nguồn nước, đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất. Chương trình Nông thôn mới tiếp tục được triển khai đồng loạt tại các xã, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, tiến đến nâng chuẩn các xã NTM và xây dựng huyện NTM. Nhiều chính sách phát triển nông thôn có hiệu quả, góp phần thúc đẩy, nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp phát triển thị trường, phát huy hiệu quả các lợi thế sẵn có của địa phương. Đồng thời từng bước hình thành các chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm theo hướng bền vững.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 10.350 ha, giảm 4,02% so với cùng kỳ, đạt 82,8% kế hoạch năm. Diện tích gieo trồng cây có hạt đạt 7.193 ha, giảm 1,82% so với cùng kỳ, đạt 87,72% kế hoạch năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 42.070,19 tấn, tăng  5,6% so với cùng kỳ, đạt 100,17% so với kế hoạch cả năm. Diện tích lúa cả năm đạt 6.950 ha, giảm 1,31% so với cùng kỳ và đạt 89,1% kế hoạch; năng suất bình quân cả năm đạt 58,66 tạ/ha, tăng 7,73% so với cùng kỳ, tăng 12,8% so với kế hoạch; sản lượng đạt 40.767,09 tấn, tăng 6,32% so với cùng kỳ, đạt 105,05% kế hoạch. Trong đó, vụ Đông Xuân 2020-2021: diện tích 3.892 ha, năng suất 61,8 tạ/ha, sản lượng đạt 24.049 tấn; vụ Hè Thu 2021: diện tích 3.058 ha, năng suất 5,67 tạ/ha, sản lượng đạt 16.718,09 tấn.

Tổng đàn chăn nuôi ổn định, có tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tổng đàn chăn nuôi 788.500 con, tăng 3,87% so với cùng kỳ, đạt 155,37% kế hoạch. Tổng đàn gia súc đạt 40.081 con, giảm 2,13%, tương đương với 871 con so với cùng kỳ, trong đó: trâu là 6.690 con, giảm 19,88%, tương đương với 1.660 con so với cùng kỳ; bò: 9.940 con, giảm 11,33% , tương đương với 1.270 con so với cùng kỳ; lợn: 23.451 con, tăng 13,02%, tương đương với 2.701 con so với cùng kỳ. Tổng đàn gia cầm: 748.419 con, tăng 4,21% so với cùng kỳ, trong đó: gà: 660.895 con, tăng 5,42% so với cùng kỳ; vịt: 92.557 con, tăng 0,34% so với cùng kỳ, gia cầm khác là 1.676 con.

          Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện đã triển khai các mô hình: nuôi lươn trong bể xi măng, ao lót bạt; nuôi gà an toàn sinh học; trồng nấm bào ngư, nấm rơm; nuôi cá giống mới (cá chim vây vàng); mô hình trồng dưa hấu trên chân đất lúa chuyển đổi theo hướng an toàn sinh học; tổ chức thực hiện 02 cánh đồng IPM cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã Tam Mỹ Đông và Tam Hiệp với diện tích thực hiện mô hình 60 ha, có 80 nông dân tham gia; tổ chức triển khai thực hiện mô hình thí điểm trồng cây măng cụt tại xã Tam Mỹ Tây, diện tích 2 ha, có 25 hộ tham gia tập huấn; phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh đang triển khai mô hình nuôi cua xanh kết hợp với tôm sú, cá dìa tại xã Tam Hòa; mô hình nuôi cá lồng bè tại xã Tam Hải.


Công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ rừng tiếp tục được tập trung. Phối hợp thực hiện công tác bảo vệ đàn Voọc Chà Vá chân xám tại khu vực Hòn Dồ, xã Tam Mỹ Tây. Năm 2021, huyện triển khai Dự án hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn giai đoạn 2021 - 2024 tại 04 xã Tam Trà, Tam Thạnh, Tam Sơn, Tam Mỹ Đông, với diện tích 66,45 ha và khảo sát, trồng thử nghiệm Sâm Ngọc Linh tại khu vực Núi Chúa, xã Tam Trà, đề nghị tỉnh hỗ trợ 1.000 cây giống Sâm Ngọc Linh di thực trồng thử nghiệm tại Núi Chúa, Tam Trà.

Tổng số tàu cá là  2.232  chiếc, giảm 7 chiếc so với cùng kỳ. Trong đó tàu thuyền gắn máy là 1.923 chiếc (Trong đó: Xóa đăng ký: 18 chiếc, đóng mới: 04 chiếc), tổng công suất  220.074 cv(Trong dó: Xóa đăng ký: 1029 cv, Đóng mới: 2904 cv, cải hoán 8 chiếc tăng 3184 cv), tăng 5059 cv so với cùng kỳ; Số phương tiện hoạt động vùng biển xa 323 chiếc. Sản lượng khai thác  đạt  46.675/46.100 tấn, đạt 101,25% so cùng kỳ và kế hoạch năm.  Sản lượng khai thác chủ yếu là các đội tàu khai thác xa bờ như câu mực xà, chụp mực,…

Nuôi trồng thủy sản: Diện tích thả nuôi đạt 1.400 ha/1.250 ha đạt 112% KH. Trong đó: Nuôi tôm chân trắng 1.100 ha (lót bạt: 350 ha), tôm sú 200 ha, thủy đặc sản 100 ha. Sản lượng NTTS đạt 7.659 tấn /7.300 tấn, đạt 104,1% kế hoạch năm.Tình hình nuôi tôm đạt năng suất cao, nhất là đối với ao nuôi lót bạc. Diện tích nuôi tôm vùng triều có chiều hướng giảm, người dân chuyển đổi sang nuôi lót bạt. Giá tôm trong năm ổn định. Tình hình dịch bệnh chỉ xảy ra cục bộ trên một số ao nuôi.

Thực hiện Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh, huyện hỗ trợ thực hiện 04 dự án: Dự án liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm lúa giống thuần cho Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú, xã Tam Xuân II; Dự án liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nấm Linh chi cho Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Hải Tam Quang; Dự án liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nếp bầu Tam Mỹ cho Hợp tác xã Nông nghiệp-DV-DL Tam Mỹ Tây và Dự án liên kết sơ chế gắn với tiêu thụ sản phẩm gỗ keo rừng trồng cho HTX Nông nghiệp Trung Hòa Phát, xã Tam Thạnh. Tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện 04 dự án là 1.176,6 triệu đồng.

Triển khai chu trình OCOP năm 2021: hỗ trợ xây dựng và phát triển 03 sản phẩm của 03 Chủ thể được tham gia Chương trình trong năm 2021 theo kế hoạch của tỉnh, gồm: Cá đét sấy giòn Cô Kiệu (HTX Nông-Thủy sản Trung Hải xã Tam Hải), Bột nấm mộc nhĩ Hoàng Hải (HTX Nông nghiệp Hoàng Hải Tam Quang), Mực tẩm ướp gia vi Tâm Lộc (Công ty TNHH TM&TH Tâm Lộc), đảm bảo đạt kết quả đánh giá, phân hạng cấp huyện hạng 03 sao, dự kiến 03 sản phẩm đạt hạng 03 sao OCOP do cấp tỉnh đánh giá công nhận. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình năm 2021 là 600 triệu đồng, trong đó: Kinh phí triển khai Chu trình OCOP tại cấp huyện là 30 triệu đồng; Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho chủ thể có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2021 là 470 triệu đồng; Kinh phí hỗ trợ điểm OCOP là 100 triệu đồng.

Thời gian đến, ngành nông nghiệp huyện tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và thủy sản; tiếp tục đầu tư để từng bước đồng bộ kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất; phát triển sản phẩm chủ lực của huyện;  áp dụng cơ giới hóa các khâu trong sản xuất; xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm; phát triển sản phẩm ocop, phát huy lợi thế của từng địa phương; chuyển đổi có hiệu quả các diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang, sản xuất kém hiệu quả. Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; từng bước gia tăng tính năng bảo vệ môi trường của rừng, kết hợp với tính năng phát triển kinh tế. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thực của ngư dân về tuân thủ pháp luật về khai thác hải sản trên biển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2023, nâng cao thu nhập cho người nông dân,…

Tin rằng, thời gian đến ngành nông nghiệp huyện sẽ tiếp tục có nhiều khởi sắc hơn nữa.

                                                             

Tác giả: Thanh Kim

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo

Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)