Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Núi Thành - 3 năm thực hiện Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam về chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ngày đăng: 9:38 | 06/01 Lượt xem: 167

Để quản lý tốt và thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện, UBND huyện Núi Thành đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành các văn bản hướng dẫn hồ sơ, thủ tục giải quyết chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công và bảo trợ xã hội theo quy định tại Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh.

Trong 03 năm (2019 - 2021) thực hiện chính sách, huyện đã hỗ trợ người cao tuổi 1.848.825.210 đồng, trong đó năm 2019 là 621.270.210 đồng, năm 2020 là 620.460.000 đồng, năm 2021 là 607.095.000 đồng; hỗ trợ người khuyết tật 2.472.992.308 đồng, trong đó năm 2019 là 910.502.308 đồng, năm 2020 là 799.470.000 đồng, năm 2021 là 763.020.000 đồng.

           Mặc dù còn những hạn chế nhất định: công tác chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết chưa được thường xuyên ở một số địa phương; công tác theo dõi thực hiện tăng giảm đối tượng thụ hưởng chưa kịp thời nhưng 03 năm qua, huyện Núi Thành cơ bản thực hiện đạt kết quả Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày  06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam, hỗ hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện.

                                                           

Tác giả: Thanh Kim

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo

Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)