Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Núi Thành - 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 07 - CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) “về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”

Ngày đăng: 9:34 | 07/12 Lượt xem: 395

Được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, việc triển khai thực hiện công tác đưa thông tin về cơ sở trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả tích cực.

 Một số nội dung được triển khai đồng bộ theo sự chỉ đạo chung của tỉnh, gắn theo lộ trình các Đề án, chương trình, kế hoạch của huyện, có sự phân công trách nhiệm cụ thể giúp cho công tác triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. UBND huyện ban hành nhiều chương trình, kế hoạch với các hoạt động bổ ích, tăng cường giáo dục, đầu tư thiết bị y tế, đẩy mạnh công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực, giúp người dân tiến gần đến với sự đổi mới nhận thức, đưa thông tin báo, đài đến từng ngõ ngách, thôn, xóm giúp Nhân dân nắm bắt mọi thông tin cần thiết, học hỏi áp dụng được các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW nhận thức trong các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã từng bước chuyển biến mạnh mẽ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được cụ thể hóa và chặt chẽ, từ việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị đến tổ chức thực hiện, qua đó nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin cơ sở, công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ thông tin cơ sở đồng bộ và chặt chẽ hơn, góp phần đưa chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Hệ thống thiết chế thông tin cơ sở trên địa bàn huyện đã cơ bản phát huy được vai trò, chức năng, là cầu nối cung cấp, chuyển tải và phản hồi thông tin giữa người dân với Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở phát huy khá hiệu quả vai trò, trách nhiệm, tích cực thông tin tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin những sự kiện liên quan trực tiếp đến người dân ở cơ sở. Qua đó, đã tạo sự nhất trí về tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội góp phần phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Hiện nay toàn huyện có 17/17 xã, thị trấn có hệ thống Đài truyền thanh cơ sở với hơn 500 cụm loa vô tuyến được lắp đặt trải đều trên các thôn, khối phố để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền thông tin thiết yếu đến Nhân dân. Hoạt động thông tin tuyên truyền được Đài Truyền thanh cơ sở các xã, thị trấn thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Huyện đầu tư, lắp đặt mới, nâng cấp hệ thống Đài Truyền thanh huyện và xã, thị trấn phục vụ hiệu quả công tác thông tin cơ sở với tổng kinh phí 8.594.000.000đồng; các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư phục vụ hiệu quả, kịp thời công tác thông tin cơ sở: hiện nay, có 13 Nhà văn hóa xã; 80 NVH thôn, khối phố được xây mới, nâng cấp, sửa chữa (43 nhà sửa chữa, nâng cấp; 37 nhà xây mới), các nhà văn hóa đã mua sắm được bộ trang trí gồm khẩu hiệu Đảng, khẩu hiệu nước, cờ Tổ quốc, tượng Bác Hồ, mua sắm bàn ghế; một số thôn trang bị được tivi, bộ âm thanh, tủ sách báo...

UBND huyện triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Huyện đã tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã và đưa vào hoạt động, quy trình hồ sơ được tiếp nhận tại bộ phận một cửa và chuyển hồ sơ từ bộ phận một cửa đến cơ quan chuyên môn xử lý và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ một cửa; đã cấu hình 792 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (716 dịch vụ công cấp tỉnh, 66 dịch vụ công cấp huyện, 10 dịch vụ công cấp xã); đã đăng ký cấp 149 chứng thư số cho tổ chức và cá nhân (tổ chức 32; cá nhân 117); tổ chức 2 lớp tập huấn hướng dẫn và đưa vào sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các tổ chức, cá nhân các phòng, ban cấp huyện và UBND các xã, thị trấn. Đến nay, phần lớn các cơ quan đơn vị đã ứng dụng chữ ký số vào việc ký và ban hành văn bản.

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tại UBND huyện kết nối đến các điểm cầu 17 xã - thị trấn, khối Đảng, UBMTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể huyện hoạt động hiệu quả phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của huyện. Ngoài ra, hệ thống còn mở rộng kết nối đến tỉnh và trung ương  phục vụ tốt cho công tác họp, hội, chỉ đạo điều hành từ các cấp, tiết kiệm thời gian và chi phí hoạt động.

Hằng năm, UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện tăng cường tuyên truyền trực quan trên hệ thống Pano, băng rôn, appich từ huyện đến cơ sở. Riêng năm 2020 đã đầu tư làm mới 5 cụm pano lớn, 125 tấm pano lẻ, 200 băng rôn qua đường, làm mới bảng Led mặt trong cổng chào đầu đường Nguyễn Văn Linh; 06 bảng Led tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị;  05 bảng điện hoa đường Chu Văn An; 12 trụ sắt; bảng led điện hoa trên đường Nguyễn Văn Linh; 02 cụm tiểu cảnh tại Quảng trường huyện; 2 cụm pano hoa, 8 cụm pano cánh quạt… trang trí chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đợt bùng phát dịch Covid-19, đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan trên hệ thống pano, băng rôn và tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động thường xuyên với tần xuất 2-4 lượt/ngày đến tại khu vực trung tâm huyện và các xã, thị trấn. Đội tuyên truyền lưu động huyện thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ Nhân dân vào các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị tại địa phương.

Thư viện huyện, hằng năm, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức các cuộc thi giới thiệu tuyên truyền về Sách, tổ chức trưng bày, triển lãm sách tại Thư viện huyện và tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã miền núi, miền biển nhằm đưa thông tin về cơ sở. Năm 2018, huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày hội Sách với nhiều nội dung chương trình như triển lãm trưng bày sách với 11 gian hàng, tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, tổ chức các hội thi tuyên truyền giới thiệu về sách. Hiện nay, Thư viện có hơn 10.940 đầu sách với 12.518 bản được bố trí ngay tại trụ sở Thư viện huyện. Thư viện mở cửa phục vụ bạn đọc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trong giờ hành chính. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 17 tủ sách pháp luật tại UBND 17 xã, thị trấn. Các tài liệu chủ yếu của tủ sách pháp luật (các loại sách pháp luật như Hiến pháp, Luật phổ biến giáo dục pháp luật về Dân sự, Hình sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật đất đai, Luật nhà ở và sách pháp luật khác, các văn bản hướng dẫn thi hành và một số sách về chăn nuôi, trồng trọt). Số lượng trung bình mỗi tủ sách từ 100 đầu sách trở lên. Ngoài ra các cơ quan, đơn vị cũng tự đầu tư tủ sách Pháp luật cho cơ quan, đơn vị mình, nhưng quy mô nhỏ hơn và các đầu sách chủ yêu phục vụ cho công tác chuyên môn.

Thực hiện Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2030, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn các xã, thị trấn thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã trên cơ sở sáp nhập các cơ sở hiện có ở cấp xã như: Nhà văn hóa, Sân vận động, Nhà tập luyện thể dục - thể thao, Đài Truyền thanh, Trung tâm học tập cộng đồng, Khu vui chơi trẻ em, Bưu điện văn hóa... Sau khi thành lập Trung tâm các xã, thị trấn thành lập Ban chủ nhiệm và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động, hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, bảo tồn, phát huy các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, thể dục - thể thao, tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp Nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao tại địa phương.

Những năm qua, UBND huyện luôn quan tâm chăm lo công tác xây dựng lực lượng, bồi dưỡng nghiệp vụ và tổ chức hoạt động đối với đội ngũ cán bộ, công chức hoạt động trong lĩnh vực thông tin cơ sở nhằm truyền tải, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của tỉnh và huyện đến cán bộ Đảng viên và Nhân dân một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hiện nay, toàn huyện có 122 báo cáo viên. Trong đó, có 20 báo cáo viên cấp huyện, 102 báo cáo viên cấp xã, thị trấn. Đa số báo cáo viên cấp huyện đều có trình độ chuyên môn đại học trở lên và trình độ trung cấp chính trị trở lên; báo cáo viên cấp xã, thị trấn có trình độ chuyên môn trung cấp và sơ cấp chính trị trở lên. Đội ngũ báo cáo viên thường xuyên được củng cố, kiện toàn để đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng. Mỗi báo cáo viên cấp huyện đều được cung cấp đầy đủ các loại tài liệu nghiên cứu học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sổ tay báo cáo viên... Hàng năm đội ngũ báo cáo viên được tham gia các lớp tập huấn về trình độ kỹ năng tuyên truyền.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền và các Đoàn thể, nhất là cấp cơ sở chưa thường xuyên, kịp thời, thiếu sâu sát. Sự phối hợp của một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, thông tin cơ sở thiếu đồng bộ; công tác kiểm tra giám sát thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW chưa được thường xuyên, hiệu quả. Sự phát triển mạnh mẽ của ứng dụng CNTT đã ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của các Điểm Bưu điện VHX. Một số điểm phải tạm dừng hoạt động vì không đủ doanh thu để chi trả cho nhân viên. Ảnh hưởng của khí hậu thời tiết vào mùa mưa bão, hệ thống các cụm loa Đài truyền thanh cơ sở các xã, thị trấn thường xuyên hư hỏng, đặc biệt là các xã miền núi, miền biển. Trình độ ứng dụng, tiếp cận CNTT của cán bộ, Nhân dân và doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Một số cơ quan, đơn vị chưa quyết tâm trong việc triển khai các phần mềm ứng dụng CNTT. Hạ tầng thông tin, mạng internet trên địa bàn huyện chưa được đồng bộ giữa các vùng miền; một số vùng các xã miền núi tỉ lệ phủ sóng 3G, 4G còn thấp, chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu truy cập mạng internet của người dân,...

Để thực hiện hiệu quả hoạt động công tác thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 tại địa phương, UBND huyện đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về công tác thông tin cơ sở, đó là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, kiến thức cần thiết cho cuộc sống, lao động, sản xuất, kinh doanh của người dân trên địa bàn dân cư, đồng thời đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc, góp phần củng cố sự đoàn kết và đồng thuận trong xã hội về thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung thông tin theo hướng đa dạng, hấp dẫn, có sức thuyết phục, phù hợp với trình độ, nhu cầu thông tin của người dân. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước trong thời gian tới.

Hai là, Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức thông tin, tuyên truyền ở cơ sở, nghiệp vụ truyền thanh cơ sở… cho cán bộ thông tin cơ sở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Nâng cấp, hiện đại hóa các trang thiết bị sản xuất chương trình phát thanh, nâng cao chất lượng nội dung các chương trình phát thanh phù hợp với yêu cầu phát thanh số để tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cấp xã. Tăng cường khai thác sử dụng các thiết chế tuyên truyền cơ sở (nhà văn hóa, Đài truyền thanh, điểm Bưu điện VHX, tủ sách pháp luật,...) tăng cường đưa thông tin đến với người dân ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn.

Ba là, Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ biên tập viên, phát thanh viên cơ sở. Hàng năm, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động Đài truyền thanh cơ sở, các điểm Bưu điệnVHX, cơ sở in, photocopy, internet...

Mong rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, công tác phối hợp  giữa các cấp, các ngành, công tác đưa thông tin về cơ sở trên địa bàn huyện Núi Thành sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực hơn nữa.

                                                                        

Tác giả: Thanh Kim

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo

Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)