Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Thực hiện “Chống rác thải nhựa” và phát động tham gia Giải báo chí về “Giảm thiểu ô nhiễm nhựa đại dương”.

Ngày đăng: 14:19 | 29/11 Lượt xem: 104

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 2514/STNMT-BVMT ngày 15/11/2021 về việc thực hiện “Chống rác thải nhựa” và phát động tham gia Giải báo chí về “Giảm thiểu ô nhiễm nhựa đại dương”.

Công văn đề nghị các Sở, Ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 29/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai thực hiện “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Kế hoạch hành động của tỉnh về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của rác thải nhựa khó phân hủy, đặc biệt là túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần để từng bước hình thành và phát triển văn hóa ứng xử đối với sản phẩm nhựa; tích cực vận động cán bộ và Nhân dân thực hiện “Chống rác thải nhựa” theo phương châm: “Nhà nhà hạn chế rác thải nhựa, người người phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa để xã hội tiến đến nói không với rác thải nhựa” và hạn chế rác thải nhựa trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thuộc địa bàn, phạm vi quản lý nâng cao trách nhiệm xã hội, chung tay “Chống rác thải nhựa”; các trường học nghiên cứu lồng ghép nội dung “Chống rác thải nhựa” vào chương trình giáo dục về bảo vệ môi trường; thực hiện các biện pháp giảm thiểu phát sinh rác thải; phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đảm bảo về môi trường.

Công văn đồng thời phát động cán bộ và Nhân dân tham gia Giải báo chí về “Giảm thiểu ô nhiễm nhựa đại dương” theo Văn bản số 578/VTC News ngày 27/10/2021 của Ban Tổ chức “Giảm thiểu ô nhiễm nhựa đại dương”.                                           

Tác giả: Thanh Kim

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)