Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng: 14:51 | 25/11 Lượt xem: 92

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện đang có diễn biến phức tạp dẫn đến gia tăng lượng chất thải liên quan đến người nhiễm SARS- CoV-2, người cách ly tại các cơ sở cách ly y tế tập trung ngày càng tăng. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải trong phòng chống dịch COVID-19;

 Thực hiện Công văn số 7027/BYT-MT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19, UBND huyện đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung sau:

Cơ quan quân sư huyện: Hướng dẫn, tuyên truyền và giám sát việc thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu cách ly tập trung của huyện; Đồng thời Theo dõi, thống kê khối lượng chất thải lây nhiễm và chất thải thông thường phát sinh tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn Huyện; Phối hợp với Công ty TNHH MTV Xử lý Môi trường Quảng Nam, Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam tham gia xác nhận khối lượng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm, chất thải thông thường tại các khu cách ly tập trung của huyện.

Văn phòng Hội đồng nhân và UBND huyện Tổ chức phổ biến, hướng dẫn các Cơ sở y tế, các đơn vị liên quan tại các Khu cách ly, các khu phong tỏa, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại các cơ sở thực hiện phân loại, thu gom 2 chất thải lây nhiễm trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định; Chỉ đạo các Cơ sở y tế trên địa bàn huyện thực hiện công tác khử trùng, xử lý môi trường ổ dịch, thực hiện thu gom, xử lý hoặc hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý chất thải theo đúng quy định; Đồng thời Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý chất thải y tế trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Công an huyện Núi Thành Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện các hành vi cố ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, xử lý hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các địa phương thực hiện phân loại, lưu giữ tạm thời chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện;  Hợp đồng đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu cách ly y tế tập trung do huyện quản lý; Theo dõi chặt chẽ tình hình phát thải, quản lý chất thải, không để xảy ra tình trạng ứ đọng chất thải, nhất là chất thải lây nhiễm trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

UBND các xã, thị trấn Hướng dẫn, tuyên truyền và giám sát việc thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc việc phân loại, 3 thu gom chất thải tại các khu cách ly tập trung của xã, thị trấn, các khu phong tỏa tạm thời và các khu vực có trường hợp cách ly y tế theo hướng dẫn; Theo dõi chặt chẽ tình hình chất thải trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng ứ đọng chất thải, nhất là chất thải lây nhiễm trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong quá trình chờ vận chuyển chất thải đi xử lý, phải tiến hành phun thuốc khử trùng , rắc vôi … lên chất thải để đảm bảo vệ sinh môi trường; Theo dõi, thống kê khối lượng chất thải thông thường tại các khu cách ly tập trung của xã, thị trấn, các khu phong tỏa tạm thời liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý hợp đồng với Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định.

Trung tâm y tế huyện Chỉ đạo, tổ chức phổ biến, hướng dẫn Trạm y tế các xã, thị trấn, các cơ sở y tế trên địa bàn Huyện thực hiện phân loại, thu gom chất thải lây nhiễm, chất thải nguy hại không lây nhiễm trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định; Chỉ đạo Trạm y tế các xã, thị trấn, cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện công tác khử trùng, xử lý môi trường ổ dịch, thu gom hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý chất thải theo đúng quy định.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam Thực hiện công tác phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý đối với chất thải phát sinh tại Bệnh viện theo đúng quy định.

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo






Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)