Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Hội Khuyến học - Cựu giáo chức xã Tam Xuân 2 tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và tập huấn thực hiện mô hình “Công dân học tập” cho Cán bộ-hội viên toàn xã.

Ngày đăng: 10:59 | 30/12 Lượt xem: 165

Nội dung tập huấn thực hiện QĐ số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 49/KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Công văn số 210/CV-KHVN ngày 01/10/2020 của Hội Khuyến học Việt Nam về việc hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Công dân học tập” (CDHT) giai đoạn 2021 – 2030.

        

         

          Mô hình “Công dân học tập” theo ba nhóm năng lực cốt lõi với ba tiêu chí cơ bản, được cụ thể hóa bằng 10 kỹ năng cơ bản.

          Lồng ghép với tập huấn, Hội Tổng kết công tác hội năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Trong năm qua, Hội khuyến học -CGC xã Tam Xuân 2 đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Vận động quỹ khuyến học trong năm được trên 300 triệu đồng, khen thưởng, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên học giỏi, học sinh hiếu học 2.290 suất; giá trị thành tiến là 198,132.000 đồng; trao 19 suất học bổng, giá trị 88.500.000 đồng; hỗ trợ 82 suất trợ cấp khó khăn với số tiền là 20.700.000 đồng. Việc thực hiện Đề án theo Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đạt nhiều kết quả theo kế hoạch; phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trong toàn xã được đẩy mạnh, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nâng cao dân trí, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nông thôn mới của địa phương.

          Hội nghị đề ra phương hướng hoạt động năm 2022, tiếp tục đẩy mạnh Đề án xây dựng xã hội học tập; công dân học tập phát triển rộng khắp phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ cộng đồng, đơn vị học tập, công dân học tập trong toàn xã…

          Nhân dịp Tổng kết công tác hội; hội Khuyến học-CGC xã Tam Xuân 2 được UBND xã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích hoạt động hội xuất sắc và khen thưởng những học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2020-2021.

                                                                                           

Tác giả: Huy Hoàng

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo

Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)